Σύνδεσμοι

www.dpma.de
Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων

www.epo.org
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών

www.oami.eu
Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς

www.wipo.org
Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας