Το πακέτο των παροχών μας

 • Εκπόνηση αιτήσεων ευρεσιτεχνιών και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας στη γερμανική και αγγλική γλώσσα
 • Υποβολή αιτήσεων ευρεσιτεχνιών και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας στο Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και στον WIPO (Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας) καθώς επίσης και συνοδεία των αντιστοίχων διαδικασιών απονομής και εγγραφής

 • Υποβολή αιτήσεων ευρεσιτεχνιών και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας σε εθνικά γραφεία ευρεσιτεχνιών παγκοσμίως σε συνεργασία με ένα δίκτυο έμπειρων εκλεκτών κι ειδικευμένων συναδέλφων

 • Εκπόνηση κι υποβολή αιτήσεων σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων στο Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, στο Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς στο Αλικάντε (HABM) και στον WIPO καθώς επίσης και συνοδεία των αντιστοίχων διαδικασιών εγγραφής

 • Υποβολή αιτήσεων σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων σε εθνικά γραφεία ευρεσιτεχνιών παγκοσμίως σε συνεργασία με ένα δίκτυο έμπειρων κι ειδικευμένων συναδέλφων

 • Διεξαγωγή ερευνών για ευρεσιτεχνίες, σήματα και βιομηχανικά σχέδια καθώς επίσης και επιτήρηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως. Εκπόνηση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης

 • Μεταφράσεις

 • Εκπόνηση συμβάσεων αδείας χρήσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 • Πραγμάτωση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των πελατών μας στην πράξη και δικηγορική αρωγή σε διαδικασίες παραβίασης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 • Επιτήρηση ετησίων τελών

Οι τεχνικοί τομείς της εξειδίκευσής μας

 • Γενική μηχανολογία

 • Ηλεκτροτεχνία

 • Λογισμικά/σκληρός εξοπλισμός (software/hardware)

 • Τηλεπικοινωνίες

 • Τεχνολογία ημιαγωγών

 • Μεταλλουργία

 • Χημεία